Voordelen lidmaatschap

Bent u bemiddelaar? Sluit u dan aan bij de grootste groep actieve bemiddelaars van Vlaanderen. U hebt een aantal voordelen om u bij ons aan te sluiten.

Wij zijn een actieve vereniging van ondertussen meer dan 100 onafhankelijke bemiddelaars, verspreid over gans Vlaanderen. Onze leden zijn opgeleid in zowel familiale zaken, sociale zaken als burgerlijke- en handelszaken, en orienteren zich op verschillende domeinen.

Via ons intern netwerk wordt recente informatie uitgewisseld. Daardoor blijven alle leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Onder onze leden zijn er psychologen, maatschappelijke werkers, notarissen, advocaten en juristen. Daardoor is er een uitwisseling van informatie in veel verschillende domeinen.

Onze belangrijkste boodschap is om bemiddeling als volwaardige en evenwaardige manier van conflictoplossing te promoten bij een groot publiek.

Tweeledig opzet

De vereniging Uw Bemiddelaars heeft een tweeledig opzet.

Enerzijds biedt ons netwerk van ervaren en zeer diverse erkende bemiddelaars een meerwaarde aan mensen in conflict. Binnen onze vereniging huist voor elk soort conflict en op elke plek in Vlaanderen wel een geschikte bemiddelaar.

Dankzij onze geografische spreiding en uiteenlopende professionele achtergronden, bieden wij een gepast antwoord op elke vraag om bemiddeling.

Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, hopen wij het concept van bemiddeling beter bekend te maken bij een breed publiek.

Anderzijds biedt het lidmaatschap van onze vereniging heel wat voordelen aan de bemiddelaars zelf uiteraard!

Voordelen van lidmaatschap

Ondersteuning

Door als netwerk naar buiten te treden, brengt Uw Bemiddelaars een berg aan professionele – en levenservaring bij elkaar. Cliënten kunnen die bemiddelaar kiezen die het beste bij hen past. De bemiddelaar kan steeds beroep blijven doen op de kennis en de ervaring van de hele groep.

Het is fijn om af en toe te kunnen afstemmen met collega’s en zelfs advies te vragen aan elkaar. De vereniging stelt nuttige modellen en informatie ter beschikking aan haar leden, zodat zij in de beste omstandigheden hun bemiddelingsactiviteiten kunnen opbouwen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Via Uw Bemiddelaars werd een groepspolis afgesloten voor verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid als bemiddelaars. Al onze leden kunnen instappen in deze groepsverzekering aan een uitzonderlijk voordelige premie.

Intervisies

Geregeld worden er, over gans Vlaanderen, intervisies georganiseerd voor en door de leden van Uw Bemiddelaars. Deelname aan de intervisie is gratis, en levert bovendien punten op aan permanente bijscholing. Deze intervisies zijn een unieke kans om met gelijkgestemde collega’s van gedachten te wisselen over moeilijkheden die je tegenkomt in de praktijk en vragen waar je op botst in je bemiddelingen.

Netwerken

Tijdens onze informele netwerkevents heb je de kans om de andere leden te ontmoeten en gezellig bij te praten. Jaarlijks vindt een algemene vergadering van de vereniging plaats om te stemmen over de samenstelling van het bestuur en de leden te informeren over de verwezenlijkingen van het voorbije jaar. Tijdens de nieuwjaarsrecepties klinken we samen op het nieuwe jaar en ontvangen we boeiende gastsprekers.

Aantrekken van cliënteel

Al onze leden plaatsen hun profiel op onze webpagina Vind uw bemiddelaar. Op die manier wordt je als bemiddelaar ook effectief gevonden door potentiële cliënten en bouw je je praktijk verder uit. Potentiële cliënten kunnen zo een bemiddelaar vinden in hun buurt aan de hand van hun postcode en gemeente.

Alternatief hebben we nog een meer visuele manier van zoeken. Al onze bemiddelaars kunnen teruggevonden worden op onze druk bezochte Google map. Vooral in dunner bevolkte gebieden is dit een uitstekende manier van zoeken.

Verder proberen we ons zo veel mogelijk in de kijker te zetten door te adverteren in Google, deelnemen aan interviews over bemiddeling, het plaatsen van persartikelen en publiciteit te maken. Dit over gans Vlaanderen.

Ten slotte is er nog een publiek forum waar potentiële cliënten vragen op kunnen stellen over bemiddeling of juridische vragen. Die kunnen dan beantwoord worden door onze bemiddelaars. Al de artikelen die gemaakt worden verschijnen ook in datzelfde forum. Ieder lid van Uw Bemiddelaars is vrij van onder zijn naam, zijn handtekening en foto te kiezen in wat zij belangrijk vinden wat gevonden kan worden door zoekmachines en potentiële cliënten.

En nog veel meer voordelen

Ook drukwerk zoals visitekaartjes en folders behoren tot de mogelijkheden.

Een maandelijks agendapunt in de raad van bestuur is steeds: wat kunnen we nog meer doen, en wat kunnen we best niet meer doen. De bedoeling is van zoveel mogelijk dossiers te kunnen doorverwijzen naar onze leden. Er wordt gewerkt aan links op andere websites, Google AdWords, publiciteit in kranten en tijdschriften, persartikelen, en nog veel meer.

Lid worden

Lees ook even door wat we verwachten van onze leden.

Wil je graag als erkend bemiddelaar deel uitmaken van onze vereniging? Vul dan het lidmaatschapsformulier in. Een aanvraag van een nieuw lid moet eerst worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van onze groep hoog houden, zowel tegenover cliënten als tegenover de leden onderling. Vermits wij een actieve groep zijn duurt dit niet lang. Reken op een dag of maximaal twee dagen.

Na inschrijving krijg je een factuur, na betaling van het lidmaatschap verschijn je op onze website met al de gegevens die je wenst. Heb je nog geen erkenning, dan vermelden we dat ook. Nadat je de erkenning hebt gekregen wordt die melding aangepast.

Wij zorgen uiteraard ook voor de nodige bekendmaking van je naam op LinkedIn en op Facebook, met een foto die je ons kan toesturen.

Je kan ook vrijblijvend contact opnemen via ons contactformulier of via email op info@uwbemiddelaars.be of telefonisch op het nummer 0470 20 96 92.