Lid worden van Uw Bemiddelaars

Onze belangrijkste boodschap is om bemiddeling als volwaardige en evenwaardige manier van conflictoplossing te promoten bij een groot publiek. Potentiële cliënten die via onze website een bemiddelaar zoeken worden op objectieve wijze, dit wil zeggen op basis van regio en gezocht profiel, doorverwezen naar onze leden. Lees ook de vele voordelen van lidmaatschap bij Uw Bemiddelaars.

Wat verwachten we van onze leden

Wij verwachten van onze leden dat ze principieel bereid zijn om een bemiddelingsdossier te behandelen wanneer wordt doorverwezen door onze vereniging. Indien dat tijdelijk niet het geval is, gaan we dat vermelden op onze website bij jouw profiel zodat mensen die via Uw Bemiddelaars een bemiddelaar zoeken niet ontgoocheld zijn na een eerste negatief contact met een bemiddelaar die niet actief is.

Op zijn of haar eigen website melding maken van het lidmaatschap van Uw Bemiddelaars en een duidelijke link plaatsen naar onze website.

Indien mogelijk aanwezig zijn op onze jaarlijkse algemene vergadering.

Trachten jaarlijkse minstens enkele artikels uit zijn of haar vakgebied of interesses aan te leveren om de website van Uw Bemiddelaars te plaatsen. Waarom? Wel we zijn op dit ogenblik met 110 leden. Als ieder lid een kleine effort doet en om de twee jaar een klein artikel kan schrijven in verband met bemiddeling in zijn of haar domein, dan zal niet alleen onze site een ferme opwaardering krijgen in verband met zoekacties van potentiële cliënten, maar ook de auteur van het artikel. 110 leden die om de twee jaar een artikeltje maken betekent meer dan één artikel per week! Jouw naam verschijnt in ieder artikel en potentiële cliënten klikken op die manier door naar jouw website. En een website waar wekelijks nieuwe pagina’s bijkomen scoort hoog in de zoekmachines.

Minimum vereisten om lid te worden

Je moet een erkend bemiddelaar te zijn of de erkenning binnen de 6 maanden te zullen verkrijgen en nadien te behouden.

Om lid te worden moet je jouw kandidatuur indienen door dit inschrijvingsformulier in te vullen.

De raad van bestuur zal jou zo spoedig mogelijk laten weten of je lid kan worden.

Na aanvaarding van jouw kanditatuur zal je een factuur krijgen en worden verzocht van die te betalen binnen de 14 dagen.

Na ontvangst van het lidgeld wordt jouw lidmaatschap bekend gemaakt via onze LinkedIn pagina en wordt jouw basisprofiel (naam en contactgegevens) online gezet, dat je met een login zelf naar eigen kwaliteiten en goeddunken kan vervolledigen, onder andere met een foto van jezelf.