Systemisch denken, pathologie, oudervervreemding

Orato.be

 

 

Orato Academy organiseert in mei volgende drie opleidingsdagen:

Systemisch denken

 • Inhoud: je verwerft inzicht in het systemisch denken en hoe je dit kan integreren in de bemiddeling: wat is de meerwaarde en wat zijn de mogelijke valkuilen?
 • Datum: 10 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 09:00 uur  – 16:00 uur
 • Lesgever: An Sordo
 • Deelnameprijs: 175 euro (excl. BTW)
 • Maximaal aantal deelnemers: 20-25

Pathologie

 • Inhoud: je krijgt allereerst meer inzicht in de verschillende pathologieën en hoe ze te herkennen. Vervolgens wordt er ingezoomd op wat je als bemiddelaar/hulpverlener kan doen wanneer er in een bemiddeling/hulpverleningstraject (een vermoeden van) een bepaalde pathologie speelt: hoe ga je om met zo’n cliënt, wat wel/niet doen, mogelijke valkuilen, etc. 
 • Datum: 17 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 9:00 uur – 16:00 uur
 • Lesgever: Ignace Tirez
 • Deelnameprijs: 175 euro (excl.BTW)
 • Maximaal aantal deelnemers: 20-25

Oudervervreemding

 • Inhoud: je verwerft allereerst inzicht in het fenomeen van oudervervreemding: wat kan je wel/niet doen als bemiddelaar/hulpverlener, tips and tricks, mogelijke valkuilen etc. Daarnaast wordt er ingegaan op het antwoord op oudervervreemding in de vorm van herenigingstrajecten. Een herenigingstraject vereist een specifieke aanpak waarbij een interdisciplinaire samenwerking erg belangrijk is. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, kom je te weten tijdens deze boeiende opleiding.
 • Datum: 24 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 9:00 uur – 16:00 uur
 • Lesgever: An Sordo
 • Deelnameprijs: 175 euro (excl.BTW)
 • Maximaal aantal deelnemers: 20-25

Tijdens alle opleidingsdagen worden thee, koffie, water en een middaglunch met broodjes voorzien.

Erkenning voor deze opleidingsdagen werd aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Hoe inschrijven

Inschrijven kan voor elke opleidingsdag afzonderlijk. Indien u zich echter voor de drie opleidingsdagen inschrijft, ontvangt u een korting op de deelnameprijs (u betaalt dan 450 euro i.p.v. 525 euro (excl. BTW).

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar academy@orato.be waarin u volgende zaken duidelijk vermeldt:

 • Voor welke opleidingsdag(en) u zich wenst in te schrijven
 • Uw facturatiegegevens

U krijgt van ons een bevestigingsmail waarin de betalingsgegevens overgemaakt zullen worden. Opgelet: uw inschrijving is pas definitief zodra de deelnameprijs overgemaakt werd.

Opleiding Systeemdenken

Inhoud en doel

In deze module komen in eerste instantie de basisbegrippen en bouwstenen van de systeemtherapie aan bod.

Eerst wordt een systemisch begrippenkader voorgesteld van waaruit we naar relaties algemeen en gezinnen specifiek kijken: hoe zijn gezinnen (organisaties) structureel en relationeel georganiseerd, welke rollen of posities worden ingenomen, welke probleemverhalen zijn dominant en hoe kan daarmee aan de slag gegaan worden zonder voeling te verliezen met de gezonde krachten van het gezin.

Daarnaast worden ook concrete interventietechnieken die bruikbaar zijn besproken: je invoegen in een systeem, omgaan met de aanmeldingsklacht, hypothesen formuleren, het positief herkaderen van een probleem, enz.

Inhoud:

 • Wat is systeemdenken?
 • Geschiedenis van systeemdenken
 • Bedoeling/effect
 • Lineair versus circulair
 • Impliciete versus expliciete regels
 • Tendens verandering versus tendens behoud
 • Constructie van de geest
 • Stromingen de gezinstherapie
 • De strategische stroming
 • De structurele stroming
 • Een aantal begrippen uit de contextuele stroming: loyaliteit, destructief recht, roulerende rekeningen,…
 • De Milanese school
 • Belangrijke basisbegrippen en therapeutische interventies
 • Systeemdenken in het licht van een echtscheiding
 • praktijk

Praktisch

 • Datum: 10 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 09:00 uur  – 16:00 uur
 • Lesgever: An Sordo

Opleiding Pathologie

Inhoud en doel

Bemiddelaars komen in hun praktijk soms in aanraking met cliënten waar (het vermoeden van) een bepaalde pathologie speelt. Zij missen vaak echter de kennis om een correcte inschatting te kunnen maken: over welke pathologie het precies gaat en hoe er best mee om te gaan. Dit stelt de bemiddelaar voor uitdagingen waar deze opleiding hem concrete handvaten voor wilt aanreiken. Ook wordt het thema van verslaving aangereikt: wat als er zich een verslavingsproblematiek stelt bij een cliënt (bv alcoholmisbruik?).

In deze opleiding staan we stil bij het begrip pathologie, de verschillende soorten pathologieën, hoe een pathologie herkennen (zonder diagnosestelling) en wat kan je er wel/niet mee in een bemiddeling: mogelijke risico’s en valkuilen. Begrijpen van theoretische achtergronden.

Inhoud:

 • Definitie van pathologie
 • Overzicht van de verschillende pathologieën
 • De herkenning van de symptomen van een bepaalde pathologie
 • Differentiatie: mild-matig-ernstig
 • Behandelroutes: doorverwijzen noodzakelijk of niet?
 • Wat wel/niet doen als bemiddelaar
 • Omgang met een cliënt waar (het vermoeden van) een bepaalde pathologie en/of een verslavingsproblematiek speelt

Praktijk

Praktisch

 • Datum: 17 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 9:00 uur – 16:00 uur
 • Lesgever: Ignace Tirez

Opleiding Oudervervreemding

Inhoud en doel

Zowel het volledige juridische apparaat als hulpverleners komen meer en meer in aanraking met kinderen die te kennen geven het contact met één ouder volledig te willen verbreken. Deze kinderen uiten hun wensen en gevoelens op zo’n duidelijke en ondubbelzinnige manier, soms op een zeer jonge leeftijd, dat het bij de toehoorder / professional (rechter, jurist, hulpverlener enz…) zonder ervaring in dit gebied, een heus dilemma teweeg brengt.

Volgens Kelly (2010), is het probleem van vervreemding in een kind een reactie op het conflict, waarvan de wortels meestal voortvloeien uit de onopgeloste problemen in de relatie. Dit door één ouder of door beide ouders ervaren, soms zelfs voor de scheiding.

Ondanks het feit dat veel ouders vijandig reageren op een relatie tussen hun kinderen en de andere ouder, bezwijken niet alle kinderen onder de druk. Kinderen die wel bezwijken, hebben waarschijnlijk tenminste één onverbiddelijk vijandige ouder of hebben ouders die in conflict zijn.

Ingrijpende gevolgen kunnen oa. invloed hebben op:

 • de ontwikkeling van het kind,
 • zijn basisvertrouwen,
 • het vermogen om zelf duurzame relaties aan te gaan.

Contact met beide ouders voorkomt identiteits- en loyaliteitsproblemen bij het kind.

Doel:

In deze module staan we stil bij het begrip ouderverstoting, de signalen van ouderverstoting herkennen en de verschillende types van ouderverstoting differentiëren.

Begrijpen van theoretische achtergronden:

 • Definitie van ouderverstoting
 • Het vervreemde kind
 • De herkenning van de symptomen bij het vervreemde kind
 • De verstoten ouder
 • De verstotende ouder

Differentiatie/categorisatie

 • Differentiatie: mild-matig-ernstig
 • Categorisatie: Hybride verstoting/ pure verstoting
 • Differentiatie: mild/matig/ernstig
 • Behandelroutes
 • Toxische driehoek
 • Power of control
 • Kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken
 • Systemische intake

Praktijk

Praktisch

 • Datum: 24 mei 2019
 • Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge
 • Uren: 9:00 uur – 16:00 uur
 • Lesgever: An Sordo