Ouderschapscoördinatie bij hoog-conflictueus ouderschap

Orato.be

Tijdens de mediationweek organiseert Orato een panelgesprek: ouderschapscoördinatie bij hoog-conflictueus ouderschap

18 oktober 2019 | IGO – Louizalaan 54 – Brussel | 13u00 tot 16u00

met onder andere de volgende sprekers:

 • Dhr. Eric LANCKSWEERDT (professor Universiteit Hasselt)
 • Mevr. Charlotte DECLERCK (professor Universiteit Hasselt)
 • Dhr. Dirk DE WAELE (Advocaat-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen)
 • Mevr. Nina GRYSON (beleidsmedewerkster Departement Welzijn Volksgezondheid en
  Gezin, afdeling Justitiehuizen, Brussel)
 • Mevr. Myriam de HEMPTINNE (familierechter in hoger beroep, Hof van Beroep
  Bruxelles, thans gedetacheerd als Belgisch netwerkrechter en
  medewerker bij het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor
  Internationaal Privaatrecht).

Inschrijven via bram@orato.be
Kostprijs : 10 EUR