Inschrijvingsformulier nieuwe leden

Zie ook bijkomende informatie over lidgeld en opzeg.

Activiteit

Wij vernemen graag wat uw beroepsmatige hoofdactiviteit is en binnen welke domein(en) je wenst te bemiddelen. Vul ook in of je bereid bent om bemiddelingsdossiers te aanvaarden. Als dit voorlopig niet het geval is kan je dit later corrigeren.