Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.

Over kinderen als getuigen van partnergeweld

Onderzoek toont aan dat jonge kinderen erg kwetsbaar zijn als ze getuige zijn van interpersoonlijk trauma, zoals partnergeweld. Dit getuige zijn heeft invloed op hun ontwikkeling, in het bijzonder op hun gevoel van veiligheid, hun relationele vaardigheden, zelfwaardegevoel, wereldbeeld en neurobiologische ontwikkeling.

Ouders spreken vaak de hoop uit dat hun kinderen het geweld kunnen vergeten. Dr. Chandra Ghosh Ippen, de hoofdspreekster van dit congres, geeft evenwel aan dat de herinnering aan het trauma aanwezig blijft, ook bij heel jonge kinderen. Zij benadrukt het belang van samen met ouders en jonge kinderen in dialoog te gaan om op deze manier tot een nieuwe, meer constructieve ervaring te komen.

De impact van het getuige zijn van partnergeweld toont zich op alle leeftijden. Toch blijft het een miskende vorm van kindermishandeling waarvan de gevolgen vaak onderschat worden. In de diverse workshops wordt er stilgestaan bij deze impact en hoe hier met kinderen, jongeren, ouders en omgeving woorden aan te geven.

Als afsluiter van dit tweedaags congres gaat Chandra Ghosh Ippen in debat met een aantal prominenten uit de welzijns- en hulpverlenerswereld.

Een aanvraag tot erkenning voor vorming voor bemiddelaars werd ingediend, en is goedgekeurd. De Federale Bemiddelingscommissie heeft beslist om dit congres erkennen voor 6 uren permanente vorming aan dag 1 en voor 5 uren permanente vorming aan dag 2.

De opleidingen gaan door op 23 en 24 mei 2019.

Meer inlichtingen en inschrijven op het congres kan je vinden op de site van het vertrouwenscentrum kindermishandeling.