Een kind heeft recht op beide ouders

Wij zijn zo vrij u uit te nodigen voor het INTERSECTORAAL en INTERDISCIPLINAIR CONGRES rond ouderverstoting, oudervervreemding en contactbreuk tussen ouder en kind als gevolg van een hoog-conflictueuze scheiding dat zal doorgaan op donderdag 25 april 2019.

De Orde van Vlaamse Balies hebben 6 studiepunten toegekend voor deze opleiding, het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) heeft toegezegd voor een tussenkomst van 150€ per deelnemer en er werden 6 uur opleiding toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie.

We nodigden enkele experten uit die het thema vanuit hun eigen discipline zullen belichten:

LUDO DRIESEN

Kinderpsycholoog en auteur van o.a. “Kaat wil niet meer op bezoek”

DIMITRI MORTELMANS

Gewoon hoogleraar in de Politieke en Sociale wetenschappen. Voert o.a. onderzoek in de familiesociologie

RITA HEY

Algemeen coördinator en oprichter van Het Huis, Neutrale Bezoekruimte te Antwerpen, Brugge, Leuven

GEERT DECOCK

Jeugdadvocaat bij advocatenassociatie PF-advocaten te Gent

SIETSKE DIJKSTRA

Nederlandse psychologe te Utrecht en expert in verscheidene onderzoeksthema’s zoals o.a. huiselijk geweld en ouderverstoting bij moeders

CLAIRE WIEWAUTERS

Pedagoog en psychotherapeut, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen / Odisee en docent in de opleiding

Meer info over inhoud en inschrijvingsmodaliteiten, vindt u op onze website https://www.steunpuntouderverstoting.com/congres-programma-en-inschrijving

We hopen u daar te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten


Ann Verhaeghe  0468 176 179
Ute Coudyser  0495 211 995
Tineke De Smet  0473 411 725
info@steunpuntouderverstoting.com
www.steunpuntouderverstoting.com