De methode Hobin

Wilfried Mestdagh en Fleur Goister geven een workshop over een nieuwe methode om alimentatie voor kinderen te berekenen: de methode Hobin. Deze is ontworpen door de eerste voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen samen met een groep familierechters. Het is een poging om meer uniformiteit en voorspelbaarheid te bereiken in de uitspraken van familierechters. De methode Hobin verbindt geen enkele rechter doch is een werkinstrument naar een uniforme berekening van onderhoudsbijdragen.

Het is uiteraard van primordiaal belang dat een bemiddelaar, naast de gebruikelijke methoden, zoals Renard, Alimetatiecomfort, Gezinsbond, Pareto, ook deze nieuwe methode onder de vingers heeft.

Wilfried Mestdagh heeft de methode verder uitgewerkt opdat ze bruikbaar zou zijn voor de bemiddelaar om een EOT of ouderschapsovereenkomst uit te werken. Deze uitbreiding is naast de opsplitsing van de verschillende soorten kosten ook het opsplitsen van de alimentatie in functie daarvan, kindrekening, en tenslotte de bestemming van de kinderbijslag.

Wegens de Corona crisis gaan we de opleiding online geven op 30 april. Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven kan je met de link hieronder.

We hebben drie punten permanente vorming voor FBC en OVB aangevraagd.

Op de site van Wilfried Mestdagh vind je een gratis rekenmodule die werkt met de methode Hobin: https://familialebemiddeling.net/onderhoudsgeldcalculator-hobin/

Inschrijving workshop