De advocatuur en bemiddeling: een empirische exploratie

Dat bemiddeling een hot topic is staat vast. De nieuwe bemiddelingswet heeft de focus terug op alternatieve geschillenbeslechting gelegd en maakt de klassieke advocaat warm voor bemiddeling, of dat poogt men toch met de wet te kunnen bereiken.

Tom Wijnant (doctorandus en assistent UGent) , met wie bMediation een goede samenwerkingsrelatie heeft en die de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken in 2016 te Gent bij bMediation heeft gevolgd, heeft in 2017 empirisch onderzoek uitgevoerd naar de houding van de Belgische advocatuur tegenover bemiddeling. De onderzoeksresultaten daarvan worden op een interactieve wijze voorgesteld en becommentarieerd op maandag 26 augustus 2019 tijdens een studieavond te Gent.

Gezien deze studieavond voornamelijk bedoeld is voor advocaten en bemiddelaars raadt bMediation het al zijn leden aan om hierop aanwezig te zijn. Het belooft een waardevolle invalshoek te bieden en zal de deelnemende advocaten en bemiddelaars een vernieuwend inzicht bieden.

Er zijn veel (voor)oordelen over de advocaat en bemiddeling, waarbij vaak gezegd wordt dat een gebrek aan medewerking en zelfs obstructie door advocaten ervoor zorgt dat bemiddeling in België niet floreert zoals het zou moeten. Een advocaat kan desondanks een vitale rol spelen in bemiddelingstrajecten en is een belangrijke schakel in geschillenoplossing, gerechtelijk maar ook minnelijk.

Met het onderzoek is men nagegaan hoe de Belgische advocaat effectief staat ten opzichte van bemiddeling in de realiteit. Op de studieavond zal dit uiteen worden gezegd en zal men u een waarheidsgetrouw beeld van de houding van de Belgische advocatuur ten opzichte van bemiddeling aanbieden. Er zal eveneens een overzicht worden aangebracht van de mogelijke struikelblokken die de ontwikkeling van bemiddelingen kunnen bemoeilijken, met bovendien een bijkomende blik op de mogelijke bestaande misverstanden over het bemiddelingstraject.

Op de studieavond worden eveneens de bekommernissen en betrachtingen van de advocatuur bij gebruik en promotie van bemiddeling benaderd, alsook de betrokkenheid van de juridische beroepen bij bemiddeling. Tom Wijnant biedt eveneens aandacht voor het draagvlak van diverse bestaande en potentiële maatregelen ter stimulering en optimalisatie van bemiddeling.

Naderhand worden de resultaten eveneens becommentarieerd vanuit een academische invalshoek (door prof. Dr. Piet Taelman) en vanuit de praktijk (mr. Theo De Beir, Agrementor Brussels en docent bMediation ) met de vraag: “Hoe kunnen de conclusies van het onderzoek in de toekomst worden verdisconteerd in wetgeving en/of de praktijk”?

Inschrijven tegen uiterlijk 21 augustus 2019.

De inschrijving gebeurt bij voorkeur door registratie via de website https://eventmanager.ugent.be/AEB of door terugsturen van het inschrijvingsformulier per post of ingescand per e-mail gericht aan mevrouw Barbara Toch <Barbara.Toch@UGent.be>. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Voor praktische vragen omtrent uw inschrijving kan u terecht bij mevrouw Barbara Toch.

Hier vind je nog extra informatie.