Congres Uw Bemiddelaars

Op dinsdag 24 maart 2020 organiseert de vereniging Uw Bemiddelaars haar jaarlijks congres. Dit jaar onder het thema gerechtelijke bemiddeling.

Via een panelgesprek wensen wij een debat te houden over ondermeer de volgende vragen:

  • Dient gerechtelijke bemiddeling te worden voorbehouden aan advocaten?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van gerechtelijke bemiddeling?
  • Brengt gerechtelijke bemiddeling het vrijwillig karakter van een bemiddelingstraject in het gedrang?

Voor het panel hebben vier bijzonder interessante sprekers toegezegd:

  • Tom Coeckelbergh: voorzitter van de inleidingskamer ondernemingsrechtbank Antwerpen;
  • Wendy Verhaegen: ondervoorzitter van de familierechtbank te Antwerpen;
  • Theo Geuens: lesgever bemiddelingsopleiding CBR en zeer ervaren bemiddelaar;
  • Kristoff Simons: advocaat, bemiddelaar in familiezaken en lid van de FBC.

Het congres vindt plaats in Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1 te 2650 Edegem om 17 uur stipt. Het einde van het congres wordt voorzien rond 19 uur.

Inschrijven kan eenvoudig met dit inschrijvingsformulier.

De inschrijving is slechts geldig na storting van het bedrag van 45 euro op rekening BE05 6451 0410 4475 met vermelding van naam en voornaam van de deelnemer.

Zowel voor FBC (Federale bemiddelingscommissie) als voor OVB (Orde der Vlaamse balies) werd erkenning aangevraagd (onder voorbehoud van goedkeuring).

Wij hopen u massaal te mogen verwelkomen.