Lidgeld en BA verzekering

Lidgeld

Het lidgeld bij Uw Bemiddelaars bedraagt op dit ogenblik 180 euro per jaar en is gekoppeld aan een kalenderjaar. Een lid dat toetreedt in de loop van een kalenderjaar betaald slechts voor de resterende tijd van dat kalenderjaar.

Een lid dat toetreedt in de laatste drie maanden van een kalenderjaar betaald zijn lidgeld ineens tot het einde van het komende kalenderjaar.

We verwachten van onze leden een zekere inzet, zoals het aanvaarden van dossiers, de voorwaarden en wat we verwachten van onze leden kan je hier lezen.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Uw Bemiddelaars heeft een groepsverzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Ieder lid kan individueel inschrijven voor die verzekering en dit telkens voor een jaar. Dit maakt dat de BA verzekering niet noodzakelijk synchroon loopt met het lidmaatschap. De kostprijs van deze BA verzekering bedraagt op dit ogenblik 65 euro per jaar.

Je moet in principe wel lid zijn om te kunnen genieten van onze groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Aanvraag erkenning als bemiddelaar

Als je je erkenning wilt aanvragen moet je uiteraard een verzekering hebben tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Neem even contact op met ons. Wij kunnen ineens je burgerlijke aansprakelijkheid regelen tegen het goedkope tarief van onze groepsverzekering. Dan vraag je je erkenning aan en we komen een datum overeen voor lidmaatschap.

Wij doen niet moeilijk, wij zijn een soepele organisatie voor en door bemiddelaars.