Systemisch denken, pathologie, oudervervreemding

Orato Academy organiseert in mei volgende drie opleidingsdagen: Systemisch denken Inhoud: je verwerft inzicht in het systemisch denken en hoe je dit kan integreren in de bemiddeling: wat is de meerwaarde en wat zijn de mogelijke valkuilen? Datum: 10 mei 2019 Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge Uren: 09:00 uur  – 16:00 uur Lesgever: An Sordo Deelnameprijs: 175 euro (excl. BTW) Maximaal aantal deelnemers: 20-25 Pathologie Inhoud: je krijgt allereerst meer inzicht in de verschillende pathologieën en hoe ze te herkennen. Vervolgens wordt er ingezoomd op wat je als bemiddelaar/hulpverlener kan doen wanneer er in een bemiddeling/hulpverleningstraject (een vermoeden van) een bepaalde pathologie speelt: hoe ga je om met zo’n cliënt, wat wel/niet doen, mogelijke valkuilen, etc.  Datum: 17 mei 2019 Locatie: Rillaarseweg 10, 3390 Tielt-Winge Uren: 9:00 uur – 16:00 uur Lesgever: Ignace Tirez Deelnameprijs: 175 euro (excl.BTW) Maximaal aantal...

Lees meer

Een kind heeft recht op beide ouders

Wij zijn zo vrij u uit te nodigen voor het INTERSECTORAAL en INTERDISCIPLINAIR CONGRES rond ouderverstoting, oudervervreemding en contactbreuk tussen ouder en kind als gevolg van een hoog-conflictueuze scheiding dat zal doorgaan op donderdag 25 april 2019. De Orde van Vlaamse Balies hebben 6 studiepunten toegekend voor deze opleiding, het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) heeft toegezegd voor een tussenkomst van 150€ per deelnemer en er werden 6 uur opleiding toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie. We nodigden enkele experten uit die het thema vanuit hun eigen discipline zullen belichten: LUDO DRIESEN Kinderpsycholoog en auteur van o.a. “Kaat wil niet meer op bezoek” DIMITRI MORTELMANS Gewoon hoogleraar in de Politieke en Sociale wetenschappen. Voert o.a. onderzoek in de familiesociologie RITA HEY Algemeen coördinator en oprichter van Het Huis, Neutrale Bezoekruimte te Antwerpen, Brugge, Leuven GEERT DECOCK Jeugdadvocaat bij advocatenassociatie PF-advocaten te Gent...

Lees meer