Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.

Over kinderen als getuigen van partnergeweld Onderzoek toont aan dat jonge kinderen erg kwetsbaar zijn als ze getuige zijn van interpersoonlijk trauma, zoals partnergeweld. Dit getuige zijn heeft invloed op hun ontwikkeling, in het bijzonder op hun gevoel van veiligheid, hun relationele vaardigheden, zelfwaardegevoel, wereldbeeld en neurobiologische ontwikkeling. Ouders spreken vaak de hoop uit dat hun kinderen het geweld kunnen vergeten. Dr. Chandra Ghosh Ippen, de hoofdspreekster van dit congres, geeft evenwel aan dat de herinnering aan het trauma aanwezig blijft, ook bij heel jonge kinderen. Zij benadrukt het belang van samen met ouders en jonge kinderen in dialoog te gaan om op deze manier tot een nieuwe, meer constructieve ervaring te komen. De impact van het getuige zijn van partnergeweld toont zich op alle leeftijden. Toch blijft het een miskende vorm van kindermishandeling waarvan de gevolgen vaak onderschat worden....

Lees meer